Michail Michailov, ‘Untitled’, 2016, Viktor Bucher