Michał Bajsarowicz, ‘A couple’, 2018, Gallery Katarzyna Napiorkowska | Warsaw & Brussels