Michał Bajsarowicz, ‘Frames’, 2018, Gallery Katarzyna Napiorkowska | Warsaw & Brussels