Mieczysław Olszewski, ‘Wrestlers’, Gallery Katarzyna Napiorkowska | Warsaw & Brussels