Miki NAGASAKI, ‘Grow big!’, 2016, Watanuki Ltd. / Toki-no-Wasuremono