Miki NAGASAKI, ‘Gulp, gulp’, 2016, Watanuki Ltd. / Toki-no-Wasuremono