Mikołaj Malesza, ‘A fiddler’, 2014, Gallery Katarzyna Napiorkowska | Warsaw & Brussels