Mikołaj Malesza, ‘An apple tree’, 2012, Gallery Katarzyna Napiorkowska | Warsaw & Brussels