Mikołaj Malesza, ‘An owl’, 2015, Gallery Katarzyna Napiorkowska | Warsaw & Brussels