Mikołaj Malesza, ‘Cats’, 2011, Gallery Katarzyna Napiorkowska | Warsaw & Brussels