Mikołaj Malesza, ‘Take off’, 2015, Gallery Katarzyna Napiorkowska | Warsaw & Brussels