Mikołaj Malesza, ‘There was a king’, 2014, Gallery Katarzyna Napiorkowska | Warsaw & Brussels