Mikołaj Malesza, ‘Untitled (Chess board)’, Gallery Katarzyna Napiorkowska | Warsaw & Brussels