milosz odobrovic, ‘W002’, 2015, V1 Gallery

About milosz odobrovic

Ukrainian, b. 1990, Donetsk, Ukraine, based in Naples, Italy

Group Shows on Artsy

2015
;-), V1 Gallery, Copenhagen V