Milton Machado, ‘Beuys Dormindo [beuys sleeping]’, 2016, Galeria Nara Roesler

About Milton Machado