Milton Machado, ‘Body Pressure’, 2016, Galeria Nara Roesler

About Milton Machado