Milton Machado, ‘Double Exposure’, 2016, Galeria Nara Roesler

About Milton Machado