Milton Machado, ‘Double (Gray’s Papaya)’, 2016, Galeria Nara Roesler

About Milton Machado