Milton Machado, ‘NY Cars’, 2016, Galeria Nara Roesler

About Milton Machado