Milton Machado, ‘Prince’, 2008, Galeria Nara Roesler

About Milton Machado