Milton Machado, ‘Raio / Rio’, 2016, Galeria Nara Roesler

About Milton Machado