Milton Machado, ‘Sweep’, 2016, Galeria Nara Roesler

About Milton Machado