Mirko Baselgia, ‘  Val-Bella (white)  ’, 2015, Heinzer Reszler