Mitch Dobrowner, ‘Stokksnes’, 2013, photo-eye Gallery