Mithu Sen, ‘Non Spinal ’, 2014, Chemould Prescott Road