Mogens Koch, ‘Pair of cabinets’, 1932, Dansk Møbelkunst Gallery
Mogens Koch, ‘Pair of cabinets’, 1932, Dansk Møbelkunst Gallery
Mogens Koch, ‘Pair of cabinets’, 1932, Dansk Møbelkunst Gallery
Mogens Koch, ‘Pair of cabinets’, 1932, Dansk Møbelkunst Gallery
Mogens Koch, ‘Pair of cabinets’, 1932, Dansk Møbelkunst Gallery
Mogens Koch, ‘Pair of cabinets’, 1932, Dansk Møbelkunst Gallery
Mogens Koch, ‘Pair of cabinets’, 1932, Dansk Møbelkunst Gallery

Image rights: Dansk Møbelkunst Gallery

Manufacturer: Rud. Rasmussen

About Mogens Koch