Mori Junichi, ‘shadow’, 2011, Mizuma Art Gallery

photo by KIOKU Keizo