Mr., ‘Goin To A Go-go!!’, 2014, Kaikai Kiki

About Mr.