Muchen and Shao Yinong, ‘Xiafu’, 2004, 10 Chancery Lane Gallery