Muchen and Shao Yinong, ‘Xiafu’, 2004, 10 Chancery Lane Gallery

(L) 122 x 168 cm; (S) 88 x 120 cm