Muchen and Shao Yinong, ‘Xiaju’, 2003, 10 Chancery Lane Gallery