Myra Hafetz, ‘Through The Curtains’, Soho Photo Gallery