Nadiah Bamadhaj, ‘No. 9’, 2016, Richard Koh Fine Art