Namsal Siedlecki, ‘Nerbo3’, 2016, Frankfurt Am Main