Nana Mandl, ‘Philea’, 2018, Galerie Lisa Kandlhofer