Nasan Tur, ‘Demo Kits Deluxe’, 2013, Blain | Southern