Natalia Rozmus, ‘Cracow - Grodzka Street’, 2017, Gallery Katarzyna Napiorkowska | Warsaw & Brussels

Signature: Yes

Image rights: Gallery Katarzyna Napiórkowska Brussels | Warsaw

About Natalia Rozmus