Natalia Rozmus, ‘Cracow - Grodzka Street’, 2017, Gallery Katarzyna Napiorkowska | Warsaw & Brussels