Natalia Rozmus, ‘Warsaw - deconstruction’, 2017, Gallery Katarzyna Napiorkowska | Warsaw & Brussels