Natalya Zaloznaya, ‘Diary ’, 2011, Galerie Lilja Zakirova