Natalya Zaloznaya, ‘Escape ’, 2018, A & V Art Gallery