Natalya Zaloznaya, ‘Exercise no. 25’, 2015, Galerie Lilja Zakirova