Natalya Zaloznaya, ‘Free Falling ’, 2013, Galerie Lilja Zakirova