Natalya Zaloznaya, ‘Playing Cards ’, Galerie Lilja Zakirova