Natalya Zaloznaya, ‘Playing Cards’, 2016, Galerie Lilja Zakirova