Natalya Zaloznaya, ‘Playing Cards 3’, 2016, Galerie Lilja Zakirova

About Natalya Zaloznaya

Belarusian, Minsk, Belarus, based in Brussels, Belgium

Fair History on Artsy