Natalya Zaloznaya, ‘ Portret ’, 2014, Galerie Lilja Zakirova