Natalya Zaloznaya, ‘Swallows’, 2015, Galerie Lilja Zakirova