Natalya Zaloznaya, ‘The Flight  ’, 2016, Galerie Lilja Zakirova