Natan Dvir, ‘The Rockettes’, 2012, Anastasia Photo