Nathlie Provosty, ‘Scotopia III’, 2016, Nathalie Karg Gallery