Neno Ramos, ‘A namorada francesa de Roy’, Inn Gallery